Volkswagen daruje 4 000 €

Redakcia, 29.10.2012
Nadácia Volkswagen Slovakia vyhlasuje výzvu na prijímanie žiadostí do nového grantového programu „Vysokoškoláci a technika“. Skupiny aktívnych študentov vysokých škôl s technickým zameraním môžu v rámci neho získať na svoj projekt grant do výšky 4 000 eur.

Nadácia Volkswagen Slovakia podporí 10 projektov, každý sumou do maximálnej výšky 4 000 eur, v závislosti od kvality projektu. Pri hodnotení projektov na získanie grantu bude dôležitá aktuálnosť problematiky, prínos a využiteľnosť v praxi, inovatívnosť, či dôraz na vlastné závery študentov a ich proaktívny prístup. Žiadosti o grant prijíma Nadácia Volkswagen Slovakia do konca novembra 2012. Výber projektov, ktoré získajú grant prebehne v decembri. Samotná realizácia projektu by sa mala uskutočniť v období január až máj 2013. Výsledky projektu bude tím študentov prezentovať v júni 2013. V záverečnom hodnotení získajú členovia tímu s najzaujímavejším študentským projektom aj zaujímavé ocenenie.

Viac informácií o grante a žiadosti v rámci programu Vysokoškoláci a technika je možné nájsť na stránke http://www.nadaciavolkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/

VW, red