Ako vidí budúcnosť Hyundai?

Redakcia, 10.05.2012
Spoločnosť Hyundai Motor Europe nedávno prezentovala svoju víziu budúcnosti automobilového priemyslu. Chce investovať do vzdelania mladých.

Na medzinárodnej konferencii European Business Summit (EBS) spoločnosť Hyundai Motor Europe prezentovala novú iniciatívu, ktorá má za cieľ pripraviť mladých ľudí na požiadavky trhu práce budúcnosti. Program „Kvalifikácia pre budúcnosť“, vyvinutý v spolupráci s európskou agentúrou pre vzdelávacie programy JA-YE Europe (Junior Achievement-Young Enterprise), je trojročný program štartujúci tento rok. Najprv sa bude realizovať v piatich štátoch – Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku a Českej republike. Program poskytne približne 10 000 študentom odborných škôl z 15 štátov Európskej Únie šance vyskúšať si podnikanie, získať užitočné poznatky z oblasti vedy, technológie, konštrukcie, matematiky a naučiť sa prakticky využívať svoje vedomosti pre budúcu kariéru. Študenti sa zúčastnia na rôznych praktických výukových zamestnaniach ako napr. vybudovanie a riadenie ich vlastných technických mikro-spoločností. V rámci úvodu do podnikania program zahŕňa aj získavanie špeciálnych znalostí ako sú práca v tíme, manažment a organizácia.

Študenti budú mať možnosť spolupracovať s vyše 400 dobrovoľníkmi Hyundai Motor z celej Európy, ktorí budú reprezentovať modely funkcií a poskytnú im pohľad do oblasti svojich činností. Každý rok sa bude udeľovať cena Hyundai Motor za najlepší návrh automobilovej služby alebo produktu v rámci študentských spoločností.