Čo s vrakmi áut na parkoviskách? Radí aj polícia.

Redakcia, 29.09.2017
Aj keď začnete vec riešiť hneď, skôr ako za mesiac sa riešenia nedočkáte.
Vrak auta, Škoda Favorit (foto: odkazprestarostu.sk/Michal Orlicek)


Vraky automobilov na parkoviskách sú fenoménom dnešnej doby a problémom, s ktorým sa stretávajú snáď všetky mestá na Slovensku. Neraz je náročné spoľahlivo rozpoznať, či je zaparkované vozidlo skutočne vrakom, avšak vo väčšine prípadov je nedbalosť ich majiteľov očividná. Vraky na parkoviskách zaberajú parkovacie miesta, ktoré by mohli využívať ostatní obyvatelia, sú terčom vandalizmu a s tým súvisiacimi nebezpečenstvami (či už kvôli rozbitým sklám, eventuálnym únikom tekutín, či dokonca už kvôli samotnej prítomnosti vandalov).

Keď na parkovisku pred obytným domom pozorujete odstavený vrak automobilu, o ktorý sa už jeho majiteľ zjavne nestará, máte právne možnosti, ako situáciu riešiť. Automobil však nesmie mať osadené evidenčné čísla (EVČ, po starom ŠPZ-tky) alebo by mal mať neplatnú technickú kontrolu.

Prácou uvedomelého občana starajúceho sa o svoje okolie by malo byť v prvom rade nahlásenie výskytu takéhoto automobilu. Nahlasovať ho pritom môže aj vtedy, keď sú na ňom osadené EVČ a podľa nálepky má stále platnú technickú kontrolu - nemusí uspieť, je však správne na vec aspoň upozorniť. Podľa polície je potrebné podať podnet na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, prípadne sa môžete obrátiť na mestskú políciu, ktorá vec postúpi ďalej.

Ak sú na vozidle evidenčné čísla, nemôže ho polícia len tak odtiahnuť. Dopravný inšpektorát zistí a kontaktuje majiteľa a na vozidlo nalepí papier s výzvou na odstránenie do 30, respektíve do 60 dní. Ak sa vozidlo aj napriek tomu nepohne z miesta, blíži sa možnosť legálneho odstránenia. Ani to však nie je také jednoznačné a ľahké, najprv musí dopravný inšpektorát požiadať obvodný úrad o preverenie technického stavu vozidla. Ten vyzve majiteľa vozidla o predloženie dokladov a ak nebude spolupracovať, automobil sa vyradí z cestnej premávky a z evidencie Policajného zboru. Až vtedy je možné riešiť reálny odťah odstaveného vraku.

Z uvedeného je zrejmé, že samotný občan nemôže robiť nič, než na situáciu poukázať a prípadne sledovať priebeh riešenia problému, napríklad aj prostredníctvom platformy odkazprestarostu.sk.

Vrak auta, VW Passat (foto: odkazprestarostu.sk/MajaT)


Problém je aj to, keď majiteľ zomrel a nemá dediča

Webová stránka odkazprestarostu.sk je plná komentárov prevažne nespokojných obyvateľov, ktorí aktívne upozorňujú na vraky automobilov v Bratislave. Napríklad na Mercedes triedy A a Mitsubishi Galant, ktorý sa rieši už od septembra 2012, teda 5 rokov!

Problémom je aj situácia, keď majiteľ vozidla zomrel a neprebehlo dedičské konanie. Mestský úrad vtedy musí iba čakať na jeho výsledok, aby nového majiteľa upovedomil o prítomnosti vraku s výzvou na jeho odstránenie. Príkladom bol vrak Mitsubishu na Ševčenkovej ulici v Petržalke.

Čo radí polícia SR?

Čo robiť, ak vám pred panelákom dlhodobo parkuje nepojazdný vrak?

  • podajte podnet na príslušný okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  • tento úrad má právo dať pokutu majiteľovi auta za neplatnú technickú/emisnú kontrolu

    Kto môže odstrániť vrak?
  • správca cesty, ak sa vozidlo odstraňuje z cesty alebo verejného priestranstva
  • obec so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak ide o iné miesto než podľa predošlého bodu
  • vlastník nehnuteľnosti, ak nedal súhlas na odstránenie obciZdroje: pluska, polícia SR