Téma: Viete, čo tankujete?

Redakcia, Martin Šebesta, 08.09.2017
(AKTUALIZOVANÉ 11.9.2017) Benzín, nafta, plyn, najnovšie aj elektrina. Do zásobníkov našich automobilov tečú najrôznejšie látky. Pozreli sme sa na to, z čoho palivá pozostávajú, ako sa miešajú a čo vplýva na ich cenu.

Slovenský rafinérsky priemysel je z pohľadu výroby veľmi jednoduchý. Jediným výrobcom väčšiny palív (benzín, nafta, LPG) je totiž bratislavský Slovnaft, o výrobu a distribúciu CNG, teda stlačeného zemného plynu, sa stará Slovenský plynárenský priemysel. Slovnaft však nevyrába iba palivá, ktoré sa distribuujú v jeho sieti. Vzhľadom na výrobné kapacity sa vo fabrike pripravujú aj palivá pre iné značky, ktoré môžete kúpiť na slovenskom trhu. Ako však tvrdia zástupcovia ostatných značiek, ktoré si nechávajú vyrábať palivá v Slovnafte, o ich kvalitu sa netreba obávať. Kľúčové sú pre nich rovnaké vlastnosti palív, ktoré garantujú v každej krajine, kde pôsobia. Shell pri výrobe palív často spolupracuje s lokálnymi rafinériami. Tento model existuje aj na Slovensku. Vlastnosti palív Shell tvorí proces aditivácie. K základnej surovine pridávajú aditíva vyvinuté vo vlastných laboratóriách, ktoré garantujú kvalitu a funkčné vlastnosti, či už úsporu, alebo vyšší výkon. Technológia aditivácie a samotné aditíva sú výsledkom výskumu a práce palivových laboratórií po celom svete. Palivá predávané na čerpacích staniciach ostatných značiek, rovnako tak palivá dostupné na Slovensku, sú laboratórne kontrolované, aby mali rovnaké vlastnosti kdekoľvek na svete.

Okrem špeciálnych aditív majú benzín aj nafta svoje stále základné zloženie. V prípade benzínov existujú dve základné skupiny komponentov: vysokooktánové a nízkooktánové. Tie poskytujú pri zmiešavaní dostatočne široký rozsah na produkciu základných benzínov s oktánovým číslom 95 a 98. Vysokooktánové komponenty sú: ETBE (etyl tertabutyl éter), R-prúd (zmes aromatických uhľovodíkov), alkylát, FCC Benzín, C4 a etanol. Nízkooktánové komponenty sú izomerát a ľahký benzín z KHK. Motorová nafta sa vyrába z viacerých komponentov, a tie sú rozdelené na takzvané preblendy rôznych vlastností. Patria medzi ne zmiešaný plynový olej, hydrogenizovaný plynový olej, hydrogenizovaný petrolej a metylester repkového oleja. Každý z preblendov má špecifické vlastnosti, ktoré dovoľujú produkciu celého spektra produktov (B, D, F trieda a Arktické pásmo).Vzhľadom na technické a emisné predpisy Európskej únie sa do palív pridávajú aj biozložky, a to v presne predpísanej miere, pričom každý rok sa podiel biozložky v palivách zvyšuje. Biozložkou benzínov je etanol, buď vo forme priameho prídavku, alebo vo forme ETBE (etyl). Priamy prídavok benzínu negatívne ovplyvňuje jeho prchavosť, preto jeho používanie musí schváliť výrobca. Biozložkou nafty je FAME (metyl ester mastných kyselín), ktorá je organického pôvodu a v porovnaní s naftou má nižšiu oxidačnú stabilitu. FAME nemá vplyv na prácu vznetového motora, jediným obmedzením je čas skladovateľnosti, ktorý je kratší.

Okrem bežných palív nájdete na čerpacích staniciach aj špeciálne druhy pohonných látok. Niektoré sú zamerané na zníženie spotreby (ako napríklad Shell FuelSave) a obsahujú aditíva, ktoré pomáhajú mazať motor v tých miestach, kde sa bežný motorový olej nedostane. Iné sú určené na zvýšenie výkonu spaľovacích motorov (napríklad Shell V-Power Nitro+, Slovnaft EVO či OMV Maxx Motion). Tie s vyšším oktánovým (benzíny) a cetánovým číslom (nafty) zvyšujú výkon motora a zlepšujú jeho reakcie v nízkych otáčkach, a navyše zabraňujú tvorbe ďalších usadenín v motore.

Medzi hlavné výhody prémiových palív patrí zvyšovanie výkonu motora a čistenie piestov od nánosov. To znamená, že s kvalitnejším prémiovým palivom získate pri rovnakej práci motora vyšší výkon. Prémiové palivá sú preto navrhnuté tak, aby pôsobili v motore okamžite, čiže rozdiel je citeľný už hneď po prvom natankovaní. Z pohľadu konečného spotrebiteľa majú prémiové palivá svoje výhody. Zvyčajne zabezpečujú čistotu nasávacieho systému a spaľovacieho priestoru motora, čím sa znižujú emisie a vďaka zlepšeným spaľovacím vlastnostiam môžu prispieť 2 – 3 percentami aj k zníženiu spotreby paliva. Aby bola zachovaná účinnosť aditív, bolo by vhodné tankovať prémiové palivá pri každom druhom tankovaní.

Palivá pre extra výkon však nie sú lacnou záležitosťou. Rozdiel medzi bežným a prémiovým palivom sa v prípade Shellu pohybuje na úrovni 0,20 centov/l za benzín a 0,16 centov/l za naftu. Pri 60-litrovej nádrži ide teda o rozdiel približne 12 eur. Slovnaft má približne rovnaký rozdiel medzi bežným a prémiovým palivom na úrovni 0,16 €/l. OMV má rozdiel nastavený na približne 0,19 €/l. Aj tu však platí, že rozdiely sa líšia v závislosti od miesta, kde tankujete.Naše skúsenosti s dlhodobo testovanými automobilmi s naftovými motormi hovoria, že po natankovaní lepšieho a teda aj drahšieho paliva sa nám podarilo prejsť väčšiu vzdialenosť, čiže dosiahli sme nižšiu spotrebu. Rozdiel však podľa nášho názoru nebol až taký výrazný, aby vykryl cenový rozdiel oproti bežnej nafte. Prémiové palivá preto odporúčame najmä majiteľom silnejších automobilov v čase, keď plánujú využiť výkon svojho stroja na maximum (napríklad na okruhu). Na druhej strane sú predpisy výrobcov. V prípade vysokovýkonných motorov priamo nariaďujú tankovanie vysokooktánových benzínov. Vďaka tomu vedia zaručiť vysoký výkon, pružnosť a zrýchľovanie, ako aj ochranu vnútorných častí motora. Preto pri kúpe drahej hračky označenej niektorou z lákavých športových skratiek treba rátať aj s touto skutočnosťou.

Na ceny palív vplýva viacero faktorov. Na určenie cien palív na Slovensku sú východiskom ceny palív na burze v Rotterdame. Určujúcim faktorom je aj kurz dolára oproti euru (s ropou sa obchoduje najmä v dolároch). Ďalej do sumy vstupujú rôzne poplatky (ako napríklad na údržbu núdzových rezerv, ako aj náklady na distribúciu palív prostredníctvom maloobchodnej siete čerpacích staníc), a, samozrejme, spotrebná daň (pevná suma za liter) a výška sadzby DPH. Pokiaľ chcete tankovať čo najlacnejšie, odporúčame zamerať sa na miesta s vyššou koncentráciou čerpacích staníc najmä v okolí nákupných centier. Konkurenčný boj stláča ceny nadol aj o niekoľko centov oproti miestam, kde benzínka stojí osamote a nemá priamu konkurenciu (napríklad na diaľniciach). Predajcovia sa tu totiž spoliehajú na to, že vám zasvieti „hladné oko“ a pri nákupe sa teda nebudete veľmi pozerať na cenu. A tú potom niekedy aj neúmerne zdvíhajú. Ideálne je preto natankovať čo najskôr po štarte doma pred výjazdom na diaľnicu a cesty plánovať tak, aby ste pri potrebe tankovania mohli zísť z diaľnice do mesta. Možno vám to predĺži čas jazdy, no na druhej strane môžete pri každom tankovaní ušetriť aj niekoľko eur.

Sumy stlačila kríza a teroristi

Prelom rokov 2008 a 2009 bol obdobím, keď sa naplno rozvinula hospodárska kríza a celosvetový dopyt po rope klesol. Znamenalo to, že po rokoch kontinuálneho rastu zaznamenal ropný trh v roku 2009 zvrat. Spotreba ropy a kľúčových ropných výrobkov v rozvinutých krajinách výrazne klesla, pričom tento pokles nekompenzoval rast spotreby v rozvíjajúcich sa ekonomikách. V dôsledku celosvetovej hospodárskej krízy poklesol v porovnaní s rokom 2008 svetový HDP, medzinárodný obchod, priemyselná produkcia, zamestnanosť aj spotreba. Nebolo prekvapením, že po rokoch rastu ceny ropy klesli v roku 2009 medziročne z priemerných 97,0 USD/barel na 61,5 USD/barel.

V súčasnosti ovplyvňujú ceny ropy aj konflikty na Blízkom východe. Tým, že sa teroristické zoskupenia ako ISIS dostali k náleziskám ropy a predávajú ju na čiernom trhu hlboko pod cenu, stlačili aj cenu ostatných aktérov na trhu s ropou. Okrem toho ide aj o dohody krajín vyvážajúcich ropu združených v organizácii OPEC. Pokiaľ sa členovia nedohodnú na obmedzení ťažby, aby tak znížili ponuku a zvýšili dopyt po surovine, nepríde k nárastu jej cien.

Nižšie ceny ropy prispeli k zmierneniu negatívnych prejavov krízy u konečných spotrebiteľov. Na druhej strane to však znížilo aj ochotu investorov a ropných spoločnosti investovať do nových ťažobných a spracovateľských kapacít, pretože ekonomická výhodnosť nových projektov sa zhoršila.

Vývojom prešla aj cena plynu, či už CNG, alebo LPG. Od roku 2011 sa na ne vzťahuje spotrebná daň. Hoci základom ceny CNG je cena zemného plynu, k nej si však musíte prirátať aj náklady spojené s predajom.Nafta podľa sezóny

Vlastnosti palív počas roka upravuje technická norma. Striedajúce sa ročné obdobia majú vplyv predovšetkým na zásobovanie naftou. Kľúčovým parametrom, na základe ktorého sa nafta počas roka mení, je bod filtrovateľnosti, čo je najnižšia teplota, pri ktorej testovaná motorová nafta ešte prechádza cez sitko s presne definovanou veľkosťou ôk. Na úpravu nízkoteplotných vlastností využívajú rafinérie širokú škálu aditív. V uvedenej tabuľke sú uvedené obdobia dostupnosti a taktiež príslušný bod filtrovateľnosti. Slovenská norma pre kvalitu motorovej nafty, podobne ako vo väčšine ostatných štátov EÚ, vyžaduje, aby sa v závislosti od ročného obdobia predávala motorová nafta s rozdielnymi nízkoteplotnými vlastnosťami.
OznačenieTriedaObdobie predajaBod filtrovateľnosti
Letná nafta B 15. 4. - 30. 9. Nižší ako 0 °C
Prechodová nafta D 1. 3. - 14. 4./1. 10. - 15. 11. Nižší ako -10 °C
Zimná nafta F 16. 11. - 28./29. 2. Nižší ako -20 °C
Zdroj: Shell


Motorová nafta predávaná na Slovensku by teda mala odolávať aj teplotám hlboko pod bodom mrazu. Pokiaľ však natankujete podozrivo lacnú a tým aj takmer zaručene nekvalitnú naftu (značkové siete garantujú, že nafta vydrží minimálne do -25 °C), môže sa stať, že sa odparia parafínové zložky nafty a palivo sa začne meniť na želé. Zhorší sa tým jeho tekutosť, čo môže spôsobiť problém so štartovaním. Preto ak hrozia tuhé zimy, odporúčame zakúpenie prípravkov proti tuhnutiu nafty. Stačí malé množstvo na celú nádrž a nemusíte sa báť o naštartovanie. Krajným riešením je pridanie malého množstva benzínu alebo liehu (do 0,5 l na nádrž), čo by tiež malo zlepšiť tekutosť nafty. A ak nemáte k dispozícii garáž, skúste sa aspoň postaviť nad kanalizačný poklop a využiť teplo z kanalizácie.

Žlto-čierni vedú

Nájsť čerpaciu stanicu nie je na Slovensku vážnejší problém. Na základe zisťovaní Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu a obchodu v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR sa dá odhadovať, že na Slovensku sa nachádza približne 930 čerpacích staníc. Spoločnosti združené v asociácii majú 545 čerpacích staníc. Okrem toho sa na Slovensku nachádza aj približne 280 čerpacích staníc na LPG. Distribúciu plynu CNG rieši spoločnosť SPP prostredníctvom 11 verejných plniacich staníc. Všetky stanice SPP CNG sú samoobslužné, motoristom dostupné nonstop, pod stálym dohľadom dispečingu s možnosťou úhrad aj platobnou kartou.

S rozvojom elektromobility sa zvyšuje aj počet nabíjacích staníc. Podľa údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu si nabijete auto na 201 nabíjacích staniciach. Ich presnú mapu aj s popismi nabíjačiek nájdete na stránke www.kdenabijat.sk.

Slovnaft: 252 OMV: 90 Shell: 82

Nové služby na benzínkach

Čoraz viac benzínok ponúka pokrytie WiFi signálom, takže na nich môžete vybaviť svoje online potreby. Medzi aktuálne novinky patrí možnosť platby pomocou mobilného telefónu. Smartfónom alebo tabletom zaplatíte priamo pri výdajnom stojane a vďaka obsluhe tak na väčšine čerpacích staníc Shell nemusíte vystúpiť z vozidla. Služba Masterpass v tomto ohľade ponúka bezpečné, overené a technologicky pokročilé riešenie. V porovnaní so štandardným spôsobom platby v obchode prináša vyšší komfort a výraznú časovú úsporu.

Na niektorých čerpacích staniciach Slovnaft sa zasa stretnete s tankovaním kvapaliny do ostrekovačov zo špeciálnych stojanov. Minimalizuje sa tak práca s nežiaducim plastovým odpadom a natankujete si presne toľko kvapaliny, koľko potrebujete.