So spotrebou najviac podvádza Mercedes-Benz

Jiří Duchoň, 10.11.2014
Organizácia Transport and Environment pripomína, že automobilky pri stanovovaní "tabuľkových" spotrieb švindľujú. Ako to robia?

Aktuálne emisné požiadavky Európskej únie spolu s marketingovým kolotočom vyvíjajú na automobilky enormný tlak. So znižovania spotreby sa stali dostihy a kvôli legislatívnym požiadavkám hrá väčšina automobiliek viac či menej špinavú hru. Organizácia Transport and Environment (T&E), ktorá na najvyššej úrovni EÚ zastrešuje mimovládne organizácie smerujúce k udržateľnému rozvoju dopravy, opäť poukázala na to, že výrobcovia pri meraní kombinovanej spotreby pre svoje oficiálne technické údaje podvádzajú.

Za najväčšieho "podvodníka" označuje T&E značku Mercedes-Benz a vo svojom vyhlásení okrem iného tvrdia, že Daimler v oficiálnych technických údajoch uvádza "laboratórne hodnoty, ktoré sa v skutočnej prevádzke nedajú napodobniť". T&E sama vlastné testy síce označuje za "nemoderné", ale určite ide o dôvod na zamyslenie. Ak rozdiel medzi normovanou a skutočnou spotrebou u súkromných vozidiel Mercedes-Benz predstavoval v roku 2001 v priemere 8%, tak v roku 2013 už bol tento rozdiel 31%, u fleetových vozidiel potom dokonca 43%. Automobilke Opel sa potom za posledných päť rokov vraj podarilo do praxe previesť len 20% udávaných zlepšenie v spotrebe.

A akými spôsobmi sa automobilky pokúšajú prispôsobiť výsledky laboratórnych skúšok vo svoj prospech? Používaných metód je podľa T&E celý rad. Automobilky k testom vraj pristavujú špeciálne upravené vozidlá a podplácajú komisárov, aby namerané výsledky "optimalizovali". Autá napríklad majú zalepené škáry medzi karosárskymi dielmi, prehustené pneumatiky, zvlášť upravené závesy kolies a brzdy a používajú špeciálne mazivá s mimoriadne nízkou viskozitou.

Paranoidná snaha o maximálnu redukciu spotreby zasahuje kompletnú konštrukciu moderných automobilov. Napríklad nový Mercedes-Benz triedy C je štandardne dodávaný s palivovou nádržou s objemom iba 41 l (aby bola hmotnosť na spotrebu skúšaného vozidla čo najnižšia), avšak na želanie a dodáva nádrž s objemom 66 l. To všetko benevolentná legislatíva EÚ umožňuje, výsledkom sú hodnoty bez vypovedacej schopnosti a systematické zavádzanie spotrebiteľov.

V roku 2017 by v Európe mali začať platiť štandardizované skúšky spotreby podľa World Light Vehicle Test Procedure (WLTP), avšak vďaka tlakom automobiliek sa zavedenie tejto normy zrejme odloží až na rok 2022. Napríklad v USA sú na výrobcu automobilov ďaleko prísnejší. Spotrebu paliva tam garantuje agentúra EPA (Environmental Protection Agency), ktorá prehrešky dôsledne pokutuje. V uplynulých mesiacoch napríklad značky Hyundai a Ford museli zaplatiť vysoké odškodnenie a koncerny BMW a Mercedes-Benz na rozhodnutie o výške sankcií už čakajú ...