Právo výberu

Redakcia, 15.11.2007
Aj vám často znie v ušiach známy song so slovami „spomaľ, máš privysokú rýchlosť“ alebo sa s chuťou zasmejete na trúbiacich ospalých vodičoch kamiónov? Intenzívne reklamné kampane naznačujú, že sezóna povinného zmluvného poistenia na rok 2008 je tu.

Zákonná povinnosť poistenia sa týka motoristov už pomerne dlho. Jednoduchá matematika: keď chcete jazdiť, musíte mať uzatvorené poistenie (riskovať vysokú pokutu si v dnešnej dobe trúfne asi už len hŕstka odvážlivcov). V každom prípade sa však každý z nás môže slobodne rozhodnúť, ktorý poistný dom si zvolí. Na výber sú ponuky deviatich poisťovní pôsobiacich na slovenskom trhu, ktoré opäť rozšírili portfólio kritérií.

Pri uzatváraní zmluvy sa už možno stretnúť aj s otázkou typu: ste manžel tehotnej ženy? Vo všeobecnosti ostanú výšky poistného na približne rovnakej úrovni ako minulý rok. Hlavnými kritériami, ktoré vplývajú na výšku zákonnej platby sú objem a výkon motora, trvalé bydlisko a vek vodiča. Výhodami, ktoré môžu stlačiť výšku poistného dolu sú najmä počet poistených vozidiel, bezškodový priebeh alebo uzatvorená poistka pre havarijné poistenie vozidla či životné poistenie v tej istej poisťovni. Viaceré poisťovne poskytujú zľavu v prípade, že poistenie uzavriete telefonicky či prostredníctvom internetu. Logickými nevýhodami sú najmä vysoká nehodovosť, nízky vek vodiča alebo bydlisko vo veľkom meste.

Suma poistného by mala byť nižšia aj pri jednorazovej platbe poistného v porovnaní s rozložením na splátky. Veľké rozdiely medzi slovenskými vodičmi spôsobujú, že sa nedá jednoznačne povedať, ktorá poisťovňa je najvýhodnejšia. Všetko závisí od individuálnych parametrov a požiadaviek, preto odporúčame preveriť ponuky viacerých poisťovní a zvážiť všetky možnosti. Ponuka je naozaj pestrá, skrátka neprídu firmy, rodiny s deťmi a ani majitelia starších automobilov. Pripravili sme pre vás stručný prehľad jednotlivých poisťovní.

Allianz - Slovenská poisťovňa

Výpočet poistného závisí v tejto poisťovni od viacerých kritérií (je ich asi 20). Každému klientovi je preto poistenie pripravované individuálne. Dalo by sa povedať, že zákonná poistka je každému šitá na mieru. Pre lepší prehľad preto odporúčame navštíviť internetovú stránku poisťovne. V roku 2008 si poisťovňa opätovne nebude uplatňovať malus, čiže do úvahy sa nebude brať doterajší škodový priebeh. Vodičov poteší aj vernostným rabatom či zľavou za bezškodový priebeh.

Česká poisťovňa Slovensko

Poisťovňa sa v roku 2008 rozhodla pri výpočte povinného zmluvného poistenia uplatňovať tri hlavné kritériá. Prvé: zvýhodnení budú vodiči jazdiaci na území Slovenska a Českej republiky. Druhým sa stalo dieťa, ktoré tak umožní získať výhodnejšiu sadzbu najmä pre mladých. Tí sú často považovaní za najrizikovejšiu skupinu, aspoň takýmto spôsobom im teda poisťovňa zmiernila platbu. Posledným kritériom je vek automobilu.

ČSOB poisťovňa

Ceny povinného zmluvného poistenia sú tu určené výkonom a aj objemom motora. O sadzbe rozhoduje aj bydlisko a vek vodiča. Na vyššie ceny poistného by sa mali pripraviť vodiči z veľkých miest (najmä BA, BB, KE, NR a ZA). Najviac zvýhodnení budú klienti nad 50 rokov, naopak za najrizikovejšiu skupinu sú považovaní mladí vodiči do 23 rokov. Generali poisťovňa

Táto poisťovňa poteší zákazníkov v nasledujúcom roku neuplatňovaním malusu, čo v praxi znamená, že pri výpočte poistnej sumy nezohľadní škodový priebeh. Výhodou je aj možnosť využitia bonusu za 5-ročný bezškodový priebeh až do výšky 50 %. Nižšie sadzby sa dotknú aj vodičov, ktorých trvalé bydlisko je mimo krajských miest (BA, BB, KE, PO, NR, TN, TT a ZA). Výhodné poistenie by mali dostať aj majitelia starších vozidiel.

Komunálna poisťovňa

Klient môže získať za 5-ročný bezškodový priebeh zľavu až do výšky 50 %. Segmentačné kritériá vplývajúce na výšku poistky sú objem a výkon motora, vek vodiča a adresu trvalého bydliska. Zákazníci môžu v prípade jednorazovej ročnej platby získať zľavu vo výške 3 %.

Kooperativa poisťovňa

V roku 2008 sa táto poisťovňa rozhodla pre stanovenie nasledovných kritérií pre výpočet poistného: objem motora vozidla v cm3, výkon motora v kW, vek vodiča a miesto trvalého bydliska. Bonus za bezškodový priebeh v období 5 rokov sa môže vyšplhať až do výšky 60 %.

OTP Garancia poisťovňa

V tejto poisťovni dostane vodič motorového vozidla za každý rok bezškodového priebehu zľavu vo výške 10 %, maximálna výška bonusu sa môže vyšplhať až do výšky 50%. Táto zľava sa vzťahuje na celé poistné vrátane dodatkových poistení. OTP zohľadňuje aj malus, a to vo výške 10% po každej poistnej udalosti bez ohľadu na výšku prideleného bonusu.

Uniqa poisťovňa

Uniqua pre rok 2008 ako hlavné parametre pre výpočet poistného využíva objem vozidla, vek a miesto bydliska vodiča. Najmenšie sadzby čakajú na klientov vo veku od 34 do 56 rokov s trvalým pobytom mimo krajských miest. O niečo viac zaplatí vodič, ktorý má menej ako 27 rokov a býva napríklad v Košiciach. Poisťovňa uplatňuje aj kumulované bonusy za bezškodový priebeh.

Wüstenrot poisťovňa

Táto poisťovňa berie do úvahy predovšetkým bezškodový priebeh a výkon motora v kW. Na výšku poistky vplýva aj trvalé bydlisko a vek vodiča. Do výpočtu poistného sa už nezohľadňuje pohlavie. Asi najviac zvýhodnenou skupinou sa stanú vodiči vo veku od 34 do 56 rokov. Dodatočnú výhodu môžu získať klienti, ktorí už majú v poisťovni uzatvorenú nejakú poistnú zmluvu.

Čo s autom stojacim v garáži alebo s nepojazdným vozidlom?

Podľa platnej legislatívy sa povinnému zmluvnému poisteniu dá vyhnúť len odhlásením vozidla z evidencie, ktoré je bez poplatku. Niektorí vodiči vyťahujú na zimu staršie vozidlá a odstavujú novších tátošov. Iní zas ročne najazdia len zanedbateľných pár kilometrov. Sú aj prípady, keď na havarované vozidlo momentálne nie sú dostatočné finančné prostriedky a úplná oprava sa posunie o niekoľko mesiacov. V zásade však platí, že na neprihlásenom vozidle nemožno jazdiť. Šikovný prepočet súm za opätovné prihlásenie vozidla a zaplatenie povinného zmluvného poistenia môže vypočítavcom ušetriť nejaké peniaze.

Výpoveď poisťovni

Ak ste sa rozhodli pre zmenu poisťovne, čaká vás podanie písomnej výpovede pôvodnej poisťovni. To je však možné najneskôr šesť týždňov pred skončením poistného obdobia. Ak tak neurobíte, poistné na ďalšie obdobie vám stanoví poisťovňa. V prípade, že ste poistení od 1.1. do 31.12, výpoveď musí byť podaná najneskôr do 19. novembra. Pozor na termín doručenia výpovede, pretože v tento deň už musí byť výpoveď v poisťovni (doporučene poštou alebo osobne). Z časového hľadiska sa radšej nespoliehajte na zasielanie poštou, pre väčšiu istotu odporúčame osobnú návštevu poisťovne.

Užitočné linky:

Pre rýchle vypočítanie poistnej sumy možno použiť viacero webových stránok. Tu možno po zadaní individuálnych parametrov získať užitočné porovnanie sadzieb jednotlivých poisťovní. Kliknite napríklad na linky www.superpoistenie.sk alebo www.netfinancie.sk/pzp.

Výpočet povinného zmluvného poistenia

Pre ilustráciu sme si zvolili vodiča – fyzickú osobu, ktorý má 32 rokov, 1 dieťa, žije v Bratislave, má sedavé zamestnanie, vodičské oprávnenie vlastní od roku 1994, ročne najazdí 15 000 km a jazdí minimálne 1 rok bez škodového priebehu. Ako vzorový automobil sme vybrali Škodu Fabia Combi s rokom výroby 2006, motorom 1.2 HTP s výkonom 47 kW (64 k), ktorý budú používať 2 osoby. Fiktívny klient ho chce mať poistené od novembra 2007 a plánuje ročnú platbu.

PoisťovňaRočná sadzba v Sk**Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.4670Česká poisťovňa Slovensko, a.s.3041ČSOB poisťovňa, a.s.5558Generali poisťovňa, a.s.5458Komunálna poisťovňa, a.s.3577Kooperativa poisťovňa, a.s.3729OTP Garancia poisťovňa, a.s.4600Uniqa poisťovňa, a.s.3288Wüstenrot poisťovňa, a.s.**10 890

Text: Peter Michalec