Matador a Continental: Strategické puto

Redakcia, 09.11.2007
Vzájomná spolupráca nemeckej spoločnosti Continental AG a púchovského Matadoru sa naďalej prehlbuje. Po spoločnej výrobe plášťov pre nákladné vozidlá dôjde k spojeniu ďalších organizačných zložiek. Čo toto partnerstvo prinesie?

Hľadanie silných strategických partnerov je jedným zo spôsobov ako sa presadiť v súčasnej globálnej ekonomike. Slovenská spoločnosť Continental Matador Rubber a nemecká akciovka Continental sa práve preto rozhodli vytvoriť spoločný podnik typu joint venture. Čo presne znamená tento ekonomický pojem? Ide o formu výrobnej alebo obchodnej činnosti, na ktorej sa zúčastňuje domáci a zahraničný partner v pomere, ktorý si stanovia. V tomto prípade je to 51:49 v prospech firmy Continental.

Partnerstvo týchto dvoch spoločností nebolo náhodné. Od roku 1998 obidve aktívne spolupracovali pri výrobe plášťov pre nákladné vozidlá. Tentokrát bude však rozšírenie značnejšie, keďže ide o organizačné spájanie výroby pneumatík, strojov a zariadení i dopravných pásov. Spoločný podnik by mal priniesť výhody pre obe strany.

Asi najväčšou devízou púchovskej fabriky je rozsiahle know-how v oblasti vývoja a výroby pneumatík, ktoré je umocnené dlhoročnými skúsenosťami s trhmi strednej a východnej Európy. Continental zas patrí k najväčším globálnym výrobcom pneumatík a po celom svete zamestnáva vyše 89 000 pracovníkov. V roku 2006 spoločnosť realizovala tržby vo výške 14,9 miliardy eur a po spojení s Matadorom sa pravdepodobne stane číslom jeden na svete.

Značka Matador týmto spojením nezanikne, aj naďalej si bude možné zakúpiť pneumatiky nesúce jej logo. Región okolo Púchova sa nemusí obávať ani zvyšovania nezamestnanosti. Continental plánuje navýšiť výrobnú kapacitu na 7 miliónov kusov pneumatík ročne, čo si vyžiada investíciu vo výške 25 miliónov eur do roku 2009. Okrem toho by sa v tejto oblasti malo postaviť testovacie a aj servisné centrum, ktoré bude určené pre celosvetový výskum a vývoj v oblasti pneumatík.

Text: Peter Michalec