Poľsko pripravuje vlastný elektromobil, čo naň poviete?

ERIK STRÍŽ, 20.10.2017
Ešte v septembri spoločnosť ElectroMobility Poland predstavila štyri vízie poľského elektrického auta, z nich sa bude jedna realizovať.

Spoločnosť ElectroMobility Poland tento mesiac plánovala vyhlásiť výsledky súťaže o prvé poľské elektronické auto. Nakoniec sa veľkolepý plán odložil, poznáme dôvody tohto rozhodnutia.

Námestník ministra energetiky Michał Kurtyka nedávno oznámil pripravovanú novelu zákona o elektronickej mobilite v Poľsku. Súbežne s prácou na nových predpisoch bola pripravená aj súťaž o prototyp poľského elektrického vozidla.

Realizuje ju spoločnosť ElectroMobility Poland, pričom ešte v septembri spoločnosť ElectroMobility Poland predstavila štyroch finalistov. Fotografie štyroch vybraných elektromobilov si môžete prezrieť v našej galérii k článku aj s uvedenými autormi.

Jeden z nich mal byť tento mesiac vyhlásený ako víťaz, avšak vzhľadom na pripravované zmeny v zákonoch sa musí počkať aj s výsledkami tejto súťaže. Prvý poľský elektromobil by mal byť pripravený nielen techniky, ale aj legislatívne. Odklad je však iba jeden mesiac, je teda celkom reálne, že do konca tohto roka budeme poznať podobu skutočne prvého čisto poľského elektromobilu.

Pravidlá súťaže hovoria, že hoci sa organizátor stane vlastníkom ocenených projektov, skutočne vyrobené elektrické automobily budú bezplatne k dispozícii pre ich tvorcov. Spoločnosť navyše ponúka možnosť spolufinancovania projektu. A platí to nielen na práce na technickej dokumentácii, ale aj pri samotnej aj stavbe vozidla. Účastníci môžu počítať so 70-percentnou podporou od ElectroMobility Poland z celkovej hodnoty koncepčného automobilu.