Odborná štúdia: Spaľovacie motory majú minimálny dopad na ovzdušie v meste.

Peter Orosz, 17.09.2017
Nejde o vtip!

Predtým, ako nás označíte za podporovateľov Donalda Trumpa, prečítajte si výsledky štúdie nemeckej spoločnosti Dekra, ktorá odhalila nové zaujímavé skutočnosti. V Stuttgarte je do ovzdušia denne uvoľnených až 474 kilogramov prachu a rôznych poletujúcich častíc, z toho len 77 kilogramov vyprodukujú automobily. Samotné spaľovacie motory (emisie z nich) tak majú najmenší podiel na znečistení ovzdušia.


Negatívnejší dopad na ovzdušie majú malé prachové čiastočky, ktoré sa uvoľňujú aj z brzdových doštičiek, kotúčov či pneumatík. Tieto drobné čiastočky sú pritom až 1000x menšie ako ľudský vlas a veľmi jednoducho prenikajú do ľudského tela. Ak teda dôjde k masovému rozšíreniu elektrických áut, kvalita ovzdušia sa drasticky nezlepší.


Najväčším problémom sú potom veľké fabriky, spaľovne a kotle na rôzne palivá. Tie sú zodpovedné až za 50% z celkovej dennej produkcie emisií a majú najväčší dopad na životné prostredie či kvalitu ovzdušia.

Zdroj: Autoroad.cz