Máte motorku? Neparkujte takto!

Majo Bóna, 17.08.2017
Ak sa vám často stane to, že na štandardnom parkovacom boxe pre automobily nájdete parkovať motorku. Hnevá vás to? Právom!

Od 1.1. 2014 totiž platí zmena zákona pre jednostopové vozidlá, ktorá uľahčuje ich parkovanie v centre mesta a v zónach s plateným, alebo regulovaným parkovaním. Inými slovami, s motorkou môžete parkovať aj tam, kde by ste s autom nemohli za žiadnych okolností.

Presné znenie zákona je: "V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.". S motocyklom sa dá teda zaparkovať na chodníku aj v zóne zákazom státia/zastavenia, kde by ste inak s autom stáť nemohli. Takže ak vynecháte priestor 1,5 metra pre chodcov, môžete parkovať aj na chodníku a tým pádom aj bližšie a mať svoju motorku pod kontrolou. Práve preto je parkovanie v boxoch určeným autám zbytočná provokácia, najmä ak ste s motorkou mohli zaparkovať bližšie k vášmu cieľu a mať ju tak aj lepšie pod kontrolou.