Inzercia

Inzercia v tituloch Motor Media CS, s.r.o.:

Dagmar Neuwirthová
Tel: +421 249 103 906
e-mail: neuwirthova@imotormedia.sk

Aktuálne cenníky inzercie našich titulov vo formáte PDF si môžete tu.